Navigatiekoppelingen overslaanStart

  • Recent

Over ATCN

De Association of Tankcleaning Companies Netherlands (ATCN) is in 1993 opgericht om de kwaliteit van de tankautoreiniging in Nederland op een hoog niveau te brengen én te waarborgen.


Hoog niveau​

Teneinde de kwaliteit van de Nederlandse tankautoreiniging op hoog niveau te brengen en deze te waarborgen, maar ook om een aanspreekpunt op te zetten voor de overheid en andere belanghebbenden is in 1993 op initiatief van de tankautoreinigingsbranche de Association of Tankcleaning Companies Netherlands (ATCN) opgericht. De leden van de ATCN kenmerken zich door een hoog niveau van technische dienstverlening en zeer moderne middelen voor de waterzuivering tezamen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu. ATCN-leden garanderen dat de wijze waarop tanks gereinigd worden, beantwoordt aan de zeer hoge eisen van verladers en hun klanten. Dat de eisen van het milieu daarbij eveneens een belangrijke rol spelen, spreekt voor zich.

De ATCN is een vereniging die voortdurend bezig is zichzelf te vernieuwen. Steeds strenger wordende arbo en milieu-eisen en de hevige concurrentie in de logistieke sector (nationaal én internationaal) maken dat de tankautoreinigingsbranche voortdurend op zoek moet naar creatieve oplossingen. De ATCN voorziet in deze behoefte middels kennisuitwisseling door de leden onderling aangevuld door een proactieve houding van het bestuur. De ATCN is dan ook een organisatie waarin de lijnen erg kort zijn. Ook de ontwikkelingen in Europa worden nauwgezet gevolgd door actief lidmaatschap van het Europese verband van tankautoreinigingsorganisaties (EFTCO).

Activiteiten ATCN

De activiteiten van de ATCN bestaan o.a. uit: het organiseren van themabijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen, het initiëren en uitvoeren van grootschalige projecten (de Hygiënecode, de Stoffenbank, een uniform Europees reinigingsdocument in EFTCO verband), juridische ondersteuning door het opstellen van branchespecifieke algemene voorwaarden, het fungeren als aanspreekpunt en overlegpartner voor de overheid. De jaarlijkse algemene ledenvergadering fungeert tevens als een belangrijke ontmoetingsplaats waar een uitwisseling van ervaringen op een uiterst informele manier mogelijk is.