Navigatiekoppelingen overslaanDefault

Algemene voorwaarden


Standaardbepalingen

Het sluiten van een deugdelijk en volledig contract is bij veel overeenkomsten voor alle betrokken partijen van groot belang. Om geschillen en misverstanden te voorkomen, moeten hun rechten en verplichtingen goed worden omschreven. Het is ook van belang dat deze overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Mondelinge overeenkomsten zijn namelijk later moeilijk te bewijzen en partijen kunnen de gemaakte afspraken ‘vergeten’. Hoewel de diensten die worden verricht voor klanten over het algemeen maatwerk zijn, kunnen standaardbepalingen een goede hulp zijn om juridische duidelijkheid te scheppen. Leden van de ATCN kunnen hun eigen algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel, maar het is in veel gevallen verstandiger om gebruik te maken van voorwaarden die branchebreed worden ingezet. Door de voorwaarden die de ATCN heeft opgesteld te gebruiken en hiernaar te verwijzen kunt u bij geschillen voorkomen dat er onduidelijkheid is over de manier waarop een term moet worden gedefinieerd. Door uniforme voorwaarden te hanteren is de rechtszekerheid groter en kunt u zich tevens profileren als lid van de vereniging. Dat is imagoversterkend en draagt bij aan uw kwaliteits- en betrouwbaarheidsuitstraling. De ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden omvatten 16 artikelen die uiteenlopende aspecten behandelen, waaronder offertes, het beschikbaar stellen van gegevens, aansprakelijkheid, belading en geschillen. 

Verwijzing

Algemene voorwaarden moeten worden overeengekomen. Daarom moet op offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en briefpapier een verwijzing naar de gehanteerde voorwaarden worden opgenomen. De voorwaarden zullen in principe ter hand moeten worden gesteld aan de opdrachtgever.

De correcte verwijzingstekst luidt:
"Bij reiniging van materieel en uitrusting en opwarmen van materieel en lading zijn van toepassing de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 18 juni 2001, aktenummer 78/2001. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de tekst van bovengenoemde voorwaarden toegezonden."

Vertaling

Om de klanten van leden van de ATCN nog beter van dienst te kunnen zijn is voorzien in een Engelse en Duitse vertaling. Let wel, slechts de originele Nederlandse tekst is bindend. Indien u gebruik maakt van een vertaling dient u dit duidelijk te vermelden:

This is a translation, only the original Dutch text is binding.
Dieser Text ist eine Übersetzung, der niederländische Originaltext ist verbindlich.

Indien u nadere informatie wenst over het gebruik van deze algemene voorwaarden wordt u verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

​