Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

DCMR publiceert meerjarenplan

22 februari 2021

​Omgevinsgdienst DCMR geeft een inkijkje in haar werkzaamheden voor de komende vier jaar. In het MJP zijn 13 focuspunten opgenomen en uitgewerkt. Een deel betreft voortzetting van focuspunten op thema’s uit het vorige programma, zoals veiligheid, lucht, geur, geluid en energiebesparing. Daarnaast krijgen ook nieuwe ontwikkelingen en onderwerpen een plaats in dit MJP, zoals circulaire economie, ondermijning, bodem en asbest.​