Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Nieuwe Energielijst 2021 is gepubliceerd

23 december 2020

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021 bedraagt € 149 miljoen. Bedrijven die investeren in technieken die 

 genoemd zijn in de Energielijst kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. 

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

LED-verlichting is een van de populairste maatregelen die waarvoor EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kunnen bedrijven​ in  2021 alleen EIA-voordeel krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur.

​De Energielijst 2021 is op 18 december in de Staatscourant gepubliceerd.