Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Betere regelgeving en dienst voor bedrijven

17 december 2020

​Toen het huidige kabinet Rutte  aantrad, heeft zij vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het voor grote uitdagingen zou komen te staan, maar ook dat de beginselen van betere regelgeving meer en meer het proces van beleidsvorming zouden moeten bepalen. Het kabinet beloofde daarbij bedrijven centraal te stellen en zich te concentreren op zaken die er voor bedrijven toe doen en samen met hen concrete knelpunten op te lossen waar zij in de bedrijfspraktijk last van hebben.

Positief nieuws is dat op het gebied van gevaarlijke stoffen verbeterstappen zijn gemaakt.  Door verschillende ministeries en Inspecties wordt inmiddels beter naar elkaars websites verwezen voor wat betreft het bestaan van verschillende type lijsten met gevaarlijke stoffen: IenW (uitvoerder: RIVM, ZZS site en RVS site), SZW (Toolbox), ISZW(zelfinspectietool). Dit levert niet alleen tijdswinst op voor bedrijven, maar ook betere uitleg en overzicht voor bedrijven en andere belanghebbenden en groter draagvlak onder bedrijven voor de noodzaak van verschillende regimes. In het najaar wordt overlegd wat een ideaal scenario zou zijn vanuit de branche t.a.v. 1 centrale landingspagina voor gevaarlijke stoffen voor bedrijven t.a.v. Arbo, Milieu, transport, BRZO.

Tankreinigingsbedrijven hebben met een veelheid aan complexe regels te maken. Het helpt als aan de voorkant ondernemers kunnen meedenken over aanstaande regels en nadien ook beter over de geldende regels worden geïnformeerd​.  Dit helpt tankreinigingsbedrijven om compliant te zijn, maar geeft bijvoorbeeld ook een beter perspectief op noodzakelijke investerings- en onderhoudscycli.