Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Kabinet neemt extra maatregelen om CO2-uitstoot te beperken

11 december 2020

​Het kabinet neemt extra maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken. Naast de maatregelen gericht op de productiebeperking van kolencentrales werkt het kabinet aan verschillende maatregelen om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Zo is de uitvoering van de energiebesparingsverplichting met de invoering van de informatieplicht vergemakkelijkt voor bedrijven.

​Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.