Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Oproep ILT: aanpassen Veiligheidsinformatiebladen

14 december 2022

​De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om vóór 1 januari 2023 hun veiligheidsinformatiebladen (VIB) aan te passen. Foute informatie op de VIB’s leidt ertoe dat gebruikers onvoldoende of onjuist worden geïnformeerd over de gevaren van de stoffen en mengsels die aan hen worden geleverd. Hierdoor ontstaan risico’s voor mens en milieu. In 2023 gaan de ILT en andere inspectiediensten controleren of de VIB’s voldoen aan de nieuwe eisen die op 18 juni 2020 zijn vastgesteld.​