Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Energiebesparing industrie

31 oktober 2022

​Organisatie Natuur & Milieu stelt aan de hand van een rapport van adviesbureau Berenschot, dat de Nederlandse industrie het gebruik van gas fors kan reduceren.  De warmte die vrijkomt bij industriele processen zou bijvoorbeeld beter kunnen worden hergebruikt, de isolatie van machines en installaties kan beter en met behulp van slimme ICT is het mogelijk om de efficiency van apparaten en installatie beter te monitoren. Door op deze terreinen snel maatregelen te nemen zou in beginsel de industrie 16 procent gas kunnen besparen.