Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Ontbreken gevaarlijke stoffen in RI&E

24 februari 2022

​Tot 9 februari gaf de Nederlandse Arbeidsinspectie eerst een waarschuwing voor het ontbreken van het stoffendeel in de RI&E. Vanaf genoemde datum zal de Nederlandse Arbeidsinspectie bij het geheel ontbreken van RI&E of van het stoffendeel in de RI&E direct overgaan tot het opleggen van een boete van 5.000 euro.  Het een en ander volgt uit artikel 4.2 van het Arbobesluit. Bij het ontbreken van zaken in de RI&E betreft het:

De aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is niet beoordeeld. Het maakt hierbij niet uit of werknemers met deze stoffen daadwerkelijk werken of niet (lid 1);

Er is niet vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers (kunnen) worden blootgesteld, wat de gevaren van die stoffen zijn en in welke situaties en op welke wijze blootstelling zich kan voordoen (lid 2);

Er is niet vastgesteld wat het blootstellingsniveau van de gevaarlijke stoffen is (lid 3);

Er is geen gebruikgemaakt van geschikte genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes bij het vaststellen van het blootstellingsniveau aan gevaarlijke stoffen (lid 4);

Bij de beoordeling van het blootstellingsniveau aan gevaarlijke stoffen zijn bepaalde aspecten niet meegenomen (lid 5). Denk bijvoorbeeld aan informatie over veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof volgens wettelijke voorschriften moet worden verstrekt. Of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers (kunnen) worden blootgesteld.