Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Plannen industrietransitie vraagt meer inzet

17 november 2021

​De plannen rond de industrietransitie vragen een forse uitbreiding van  de energie-infrastructuur. Het gaat om infrastructuur voor transport van elektriciteit, waterstof, CO2, warmte en grondstoffen.   Deze plannen moeten bijdragen aan een emissieloze industrie in 2050. Voor een versnelde realisatie van deze infrastructuur is volgens een onderzoek, in opdracht van het ministerie van EZK, ondersteuning nodig bij vergunningprocedures en planalogische procedures en moeten organisatorische en financiele hobbels worden weggenomen.