Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

NVWA blikt vooruit met meerjarenplan

25 augustus 2021

​In het meerjarenplan NVWA worden onder meer trends en ontwikkelingen beschreven rond de zeven thema's waar de NVWA toezicht op houdt. Belangrijke trends die (in)direct ook de tankreiningingsbranche raken zijn duurzaamheid en circulaire economie. De NVWA constateert dat het hergebruiken van producten en grondstoffen goed is voor de leefomgeving, maar dat dit ook gezondheids- en milieurisico's met zich meebrengen. Voor wat betreft de circulaire economie wordt opgemerkt dat die fraudegevoelig is. Zo is het lucratief om reststromen zoals bijvoorbeeld biomassa te verkopen voor een hogere bestemming (bijvoorbeeld diervoerder) dan waarvoor ze bestemd mogen zijn.