Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Algemene Rekenkamer kritisch over aanpak milieucriminaliteit

6 juli 2021

​De Algemene Rekenkamer trekt een snoeiharde conclusie: 

 et stelsel van toezicht en handhaving om milieucriminaliteit en –overtredingen tegen te gaan functioneert onvoldoende.
De bewindspersonen van IenW en JenV zijn verantwoordelijk voor het stelsel van toezicht en handhaving. Om te weten of dit stelsel functioneert hebben zij allereerst informatie nodig. Door het huidige gebrek hieraan tasten de bewindspersonen in het
duister. Om te kunnen sturen dienen zij zicht te hebben op disproportionele recidive door bedrijven, tekorten in toezicht, inconsequente handhaving, ongelijke behandeling van bedrijven door de overheid en effectiviteit van interventies. Verder heeft het strafrecht, naast preventie via afschrikking, als doel om crimineel gedrag te vergelden.
Bewindspersoon, OM en rechtspraak moeten dit strafdoel beter tot uitdrukking laten komen en op die manier milieucriminaliteit duidelijker afkeuren. Lees verder: Handhaven in het duister Algemene Rekenkamer juli 2021 Milieucriminaliteit.pdf