Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Opnieuw uitstel nieuwe Omgevingswet

28 mei 2021

​De beoogde inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Omgevingswet wordt met zes maanden uitgesteld. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.​