Navigatiekoppelingen overslaanDetails

Stoffenbank ATCN

21 juni 2019
De ATCN-leden die gebruik maken van de Stoffenbank hebben onlangs de waarde van de Stoffenbank voor hun bedrijfsvoering nog eens duidelijk bevestigd. Het bestuur onderzoekt welke ledenwensen een inhoudelijke aanpassing van de Stoffenbank rechtvaardigen. Daarnaast buigt het bestuur zich over de opgave om de Stoffenbank financieel toekomstbestendig te maken. Het streven is om de Stoffenbank ‘2.0’ tijdens de najaarsvergadering in oktober te presenteren. De ATCN heeft in samenwerking met de overheid, in de jaren negentig van de vorige eeuw, de Stoffenbank opgezet teneinde het vergunningentraject voor het behandelen en lozen van spoelwater van onder meer tankauto’s te vereenvoudigen en meer eenduidig te maken.

In de Stoffenbank wordt op een duidelijke en efficiënte manier, voor stoffen of mengsels hiervan, vastgesteld welke reinigings-, en zuiveringsprocedure moet worden gevolgd. Deze procedures worden voor de branche beschouwd als Best Beschikbare Technieken (BBT). De ATCN is eigenaar van de Stoffenbank, sinds 2003 wordt de Stoffenbank beheerd en up-to-date gehouden door Royal HaskoningDHV.​