Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Stoffenbank ATCN

6 december 2020
In de Stoffenbank wordt op een duidelijke en efficiënte manier, voor stoffen of mengsels hiervan, vastgesteld welke reinigings-, en zuiveringsprocedure moet worden gevolgd. Deze procedures worden voor de branche beschouwd als Best Beschikbare Technieken (BBT). 
De afgelopen jaren was er sprake van een enorme toename van het aantal in te delen stoffen waardoor deze verzoeken niet meer binnen een redelijke termijn konden worden verwerkt.  Door onder meer de inzet van extra indelingscapaciteit is het aanbod weer teruggebracht op een aanvaardbaar niveau. Om de Stoffenbank in de toekomst financieel houdbaar te houden is besloten dat gebruikers binnen het abonnement een gemaximeerd aantal (200) indelingsverzoeken mogen plaatsen. Boven het maximum zal een extra bijdrage worden gevraagd.