Navigatiekoppelingen overslaanDefault

  • Recent

Hygiënecode

​De leden van de ATCN kenmerken zich door een hoog niveau van technische dienstverlening en zeer moderne middelen voor de waterzuivering tezamen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu.
​​​

Hoog niveau

De leden van de ATCN kenmerken zich door een hoog niveau van technische dienstverlening met zeer moderne middelen voor de waterzuivering en een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu.

Zo dienen ondernemingen voor de reiniging van materieel voor het vervoer van levensmiddelen zich in te spannen om te werken volgens de geldende normen voor hygiënisch reinigen. Mede gezien het feit dat tankreinigingsbedrijven die niet gelieerd zijn aan een transportbedrijf, geen HACCP- certificaat kunnen behalen, is de ‘Hygiënecode voor Tankautoreiniging’ ontwikkeld. De doelstelling van deze hygiënecode is tweeledig. Ten eerste is het een standaard waarin helder wordt vastgelegd aan welke eisen een tankreiniger in de optiek van de ATCN zou moeten voldoen. Daarnaast is het een document waarin naar afnemers helder wordt gemaakt op welke wijze een onderneming die werkt volgens de hygiënecode, de risico’s voor de voedselveiligheid beheerst welke zijn verbonden aan het reinigingsproces.

Voor inlichtingen en bestellingen: secretariaat van de ATCN, telefoon 088-45 67 235. Kosten Hygiënecode voor Tankautoreiniging voor niet-leden : €150,- ex BTW.