Navigatiekoppelingen overslaanDefault

  • Recent

Arbo & Veiligheid

​De wijziging van de Arbo-wet 1998 per 1 juli 2005 heeft onder meer tot gevolg dat preventietaken dienen te worden vastgelegd in de organisatie. De ATCN ondersteunt haar leden daarbij.

Arbo en veiligheid

De Arbowet vermeldt in artikel 5 dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van de werkzaamheden dient te worden uitgevoerd. In dit kader worden in het arbobesluit art. 4.2 nadere eisen gesteld aan de beoordeling van de blootstelling van medewerkers aan stoffen tijdens uitvoering van de werkzaamheden.

Bij tank(auto)reiniging kunnen tankreinigers worden blootgesteld aan stoffen. Het is van belang dat medewerkers veilig werken en niet onnodig worden blootgesteld aan concentraties gevaarlijke stoffen die mogelijk gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

In opdracht van ATCN heeft Arbode, adviesbureau op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu, een plan van aanpak van opgesteld om de risico's aan blootstellingsgevaar voor tankreinigers terug te dringen. Deze aanpak is verwerkt in het zgn. Oplossingenboek van Sectorinstituut Transport & Logistiek (STL).  Voor meer informatie: pjonkers@atcn.nl