Navigatiekoppelingen overslaanDefault

Arbo & Veiligheid

​De wijziging van de Arbo-wet 1998 per 1 juli 2005 heeft onder meer tot gevolg dat preventietaken dienen te worden vastgelegd in de organisatie. De ATCN ondersteunt haar leden daarbij.

Arbo en veiligheid

De Arbowet vermeldt in artikel 5 dat een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) van de werkzaamheden dient te worden uitgevoerd. In dit kader worden in het arbobesluit art. 4.2 nadere eisen gesteld aan de beoordeling van de blootstelling van medewerkers aan stoffen tijdens uitvoering van de werkzaamheden.

Bij tank(auto)reiniging kunnen tankreinigers worden blootgesteld aan stoffen. Het is van belang dat medewerkers veilig werken en niet onnodig worden blootgesteld aan concentraties gevaarlijke stoffen die mogelijk gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

ATCN heeft voor haar leden besloten om dit zgn. blootstellingsgevaar branchebreed aan te pakken. Dat wil zeggen dat ATCN voor haar leden een instrument beschikbaar wil stellen dat een veilige werkwijze beschrijft. Hiertoe zijn inmiddels onder meer blootstellingsmetingen uitgevoerd met de vraag of er sprake is van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke concentraties stoffen waarbij de grenswaarde kan worden overschreden.

Binnen afzienbare tijd zal het instrument voor marginale toetsing worden voorgelegd aan de I-SZW. Het streven is het instrument voor de zomer van 2020 gereed te hebben.